რჩევები კომპიუტერთან მომუშავეებისათვის:

სულ უფრო მატულობს კომპიუტერთან მომუშავე ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც უჩივიან თვალების დაღლილობას, მხედველობის ფოკუსირების დარღვევას, დისკომფორტს.

გახსოვდეთ, კომპიუტერთან მუშაობის დროს მხედველობასთან დაკავშირებული ჩივილების არსებობისას აუცილებლად მიმართეთ ექიმს და თვალის ორგანული დაავადების გამორიცხვის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ შემდეგი რჩევები:

 (ამერიკის ოფთალმოლოგიის აკადემია)

http://vision.ochkam.net/