სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები

 

21 საუკუნის დასაწყისში სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა (სგგ) პრობლემა კვლავ აქტუალურია. მათი სიხშირე მსოფლიოში სტაბილურად მაღალია, ხოლო შედეგები დამაფიქრებელი:

 

მსოფლიოს მრავალწლიანი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სგგდ-ის მაღალი სიხშირე ადამიანების არაინფორმირებულობის ან დაუდევრობის შედეგია.

 

მიიღეთ საჭირო ინფორმაცია, გააცნობიერეთ საფრთხე, რომელიც გემუქრებათ და თავიდან აიცილებთ მოსალოდნელ მძიმე შედეგებს!

 

 

 

 

გახსოვდეთ !

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის  და კონსულტაციისათვის მიმართეთ:

 

·        ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს. მისამართი:                                                              

თბილისი, მ. კოსტავას ქ.43 ტელეფონი: 99-62-54

 

·        შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრს. მისამართი:

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.16

ტელეფონი: 39-80-18

 

·        კანისა და ვენერიულ სნეულებათასამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს. მისამართი:                       

თბილისი, ნინოშვილის ქ.55 ტელეფონი: 95-72-56