ტერმინები და განმარტებები
GE 
მოძებნე:      დასახელებით     აღწერილობით
                                                                                                  
დასახელება
აღწერილობა
აბრევიატურა
ძეწვაკოკი, სტრეპტოკოკი
დამაავადებელი ბურთისებრი ბაქტერიები, რომლებიც ძეწკვისებრ გაერთიანებებს ქმნიან.
ძეწკვაკოკი, სტრეპტოკოკი
დამაავადებელი ბურთისებრი ბაქტერიები, რომლებიც ძეწკვისებრ გაერთიანებებს ქმნიან.
ძვლისაზრდელა, პერიოსტეუმი
ძვლის გარეთა მფარავი მოთეთრო გარსი. შედგება ორი შრისგან: გარეთა ფიბროზული და შიგნითა, ე.წ. ოსტეოგენური - ძვლის წარმომქმნელი.
ძირდიდა, კარბუნკული
კანის შიგნითა ფენებისა და კანქვეშა უჯრედისის ჩირქოვანი ანთება; ვითარდება რამდენიმე ფურუნკულის შეერთების შემდეგ.
ძირმაგარა, ფურუნკული
თმის ბუდის, ცხიმის ჯირკვლისა და მის ირგვლივ ქსოვილის მწვავე ჩირქოვანი ანთება.
ძირმაგარა, ფურუნკული
თმის ბუდის, ცხიმის ჯირკვლისა და მის ირგვლივ ქსოვილის მწვავე ჩირქოვანი ანთება.