სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, ლუბლიანის ქ.21, ტელ.: 2470401, ფაქსი: 2470401, ელ.ფოსტა: info@bac.gebac.ge
თბილისი, ს.ჩიქოვანის ქ.14, ტელ.: 236 34 65 (რეგისტრატურა), ელ.ფოსტა: bavshvta.infeqciuri@gmail.com,
Facebook: https://www.facebook.com/თბილისის-ბავშვთა-ინფექციური-კლინიკური-საავადმყოფო-177203659278690/
თბილისი, ლუბლიანას ქ.2/6, ტელ.: 2527889, 2526649, ფაქსი: 2527889, ელ.ფოსტა: ccnnr@caucasus.netccnnr-geo.com
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.9, ტელ.: 2452625, 2913969, ელ.ფოსტა: bkneuroge@yahoo.comwww.bkneuro.ge
თბილისი, ლუბლიანას ქ.2/6, ტელ.: 2530081, medportal.ge/babymedi
თბილისი, ქავთარაძის ქ.16, ტელ.: 2186060, 2188600, ფაქსი: 2186060, ელ.ფოსტა: bemonidrug@gmail.commedportal.ge/bemoni
თბილისი, ნინოშვილის ქ.23, ტელ.: 2940558 , 2954029, ელ.ფოსტა: alinasae@caucasus.netmedportal.ge/hippocrates
თბილისი, ქავთარაძის ქ.16, ტელ.: 2304564, 2302340, 2301817, ელ.ფოსტა: bibida@mail.commedportal.ge/bibida