სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 5, ტელ.: 2253602, www.terdi.ge
თბილისი, 0160, ონიაშვილის ქ.19/5, ტელ.: 2372194, ელ.ფოსტა: testi1992@yahoo.commedportal.ge/testi
თბილისი, 0105, ორბელიანის ქ.18   , ტელ.: 2920371, 2181814    , ფაქსი: 2920372, ელ.ფოსტა: reception@tcc.gewww.tcc.ge
თბილისი, მ.ლებანიძის ქ.10, ტელ.: 2345266, 2352983, medportal.ge/tb2