სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, ყაზბეგის გამზ.16, ტელ.: 2391245, 2397846, 2391349, ფაქსი: 2391246, ელ.ფოსტა: mail@uranti.gemedportal.ge/uranti