სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, 0179, თამარშვილის ქ.7, ტელ.: 2235280, 599 235280, ფაქსი: 2290337, ელ.ფოსტა: ttugushi@caucasus.net
თბილისი, 0179, ი.ჭავჭავაძის გამზ.5, ტელ.: 2293439, 577411571, 577400834, ელ.ფოსტა: sgs_ert@posta.ge