სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, სპირიდონ კედიას ქ.7, ტელ.: 2143737, 2180211, ფაქსი: 2342669, ელ.ფოსტა: qironi@gmail.com, marketingchiron@gmail.commedportal.ge/qironi
თბილისი, ატენის ქ.6/8, ტელ.: 2290334