სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, ჩაჩავას ქ.5, ტელ.: 2529561, 2520525, ფაქსი: 2520525, ელ.ფოსტა: openheart@dsl.ge