სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ.13, ტელ.: 2345955, ფაქსი: 2252091, ელ.ფოსტა: info@ent.com.gewww.ent.com.ge