სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, კეკელიძის ქ.14, რუსთაველის გამზ.37, ტელ.: 2230330, 2 32934, ელ.ფოსტა: info@shine.gewww.shine.ge
თბილისი, გ.აბესაძის ქ.3, ტელ.: 2996700
თბილისი, დიდუბე, სპ.კედიას ქ.7, ტელ.: 2348379, 2348047, 2348697, 2348200, ელ.ფოსტა: info@rehabcenter.gerehabcenter.ge
თბილისი, რევაზ ლაღიძის ქ.8, ტელ.: 2932817, 2997906, 2932368, ელ.ფოსტა: vzardal@yahoo.commedportal.ge/shuaqalaqshi