სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, 0112, თევდორე მღვდლის ქ.13, ტელ.: 2351445, 2346366, ელ.ფოსტა: khutsidze@mail.ruwww.tsopeclinic.com