სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, პეკინის ქ.5, ტელ.: 2143397, 8 790 915197, www.vertebra.ge