აი ემ ეს ეს

საერთაშორისო სამედიცინო უზრუნველყოფის სამსახური

კონტაქტი:
თბილისი, მაყაშვილის ქ.31
ტელ.: 292-16-70, 292-09-28
ფაქსი: 292-09-28
ელ.ფოსტა: info@imss.ge
ვებ-გვერდი: www.imss.ge