პედიატრი
კონტაქტი:
თბილისი, ჩხეიძის ქ.17
ტელ.: 2182211, 2912211, 2951112, 2530606