სამედიცინო სამსახური-009

სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სადგური

კონტაქტი:
თბილისი, გამცემლიძის ქ.3
ტელ.: 009, 2943009, 2923009