მკურნალი

სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი

კონტაქტი:
თბილისი, პ.იაშვილის ქ.13
ტელ.: 940303 750303