მშვილდოსანი

სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

კონტაქტი:
თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზ.41
ტელ.: 650303