პედიატრი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

კონტაქტი:
თბილისი, ლუბლიანას ქ.2/6
ტელ.: 2530606, 2970303