სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი

სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი წარმოადგენს ამბულატორიულ-სტაციონარული ტიპის კლინიკას, რომელიც უზრუნველყოფს პარაზიტულ დაავადებათა დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას თანამედროვე გაიდლაინების შესაბამისად.
კლინიკა აღჭურვილია უახლესი აპარატურით,
მოქმედებს თანამედროვე ლაბორატორია. ინსტიტუტი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კადრებით, გამოცდილი ექიმებით, რომელთა მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის მაღალი ხარისხის თანამედროვე სამედიცინო დახმარების მიწოდება, სამედიცინო სფეროს მუშაკების და პაციენტების სამედიცინო განათლება.
ინსტიტუტის  სპეციალისტები მონაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში.

დირექტორი: მედიცინის დოქტორი ირმა კოკაია

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ამბულატორია
მანანა მურუსიძე, დოქტ. თამილა ქელბაქიანი-კვინიხიძე, ლამარა ჭკადუა, გოდერძი ადაშვილი, ანა მისკალიშვილი, თეა თოფურია, თამარ დვალიძე
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
ასოც. პროფ. ხათუნა მელია
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
მარინე ხვედელიანი, თამარ სუხიშვილი
იმუნოლოგიური ლაბორატორია
დოქტ. ციური ზაქარაია
სტაციონარული განყოფილება
პროფ. ოთარ ზენაიშვილი, დოქტ. მარინე მანჯგალაძე, მანანა მახარაძე, რუსუდან ბურდილაძე, ინგა საღლიანი
კონტაქტი:
თბილისი, ქ.თბილისი, თამარ მეფის გამზ. N18
ტელ.: 2131747
ელ.ფოსტა: medpari@yahoo.com